شهردار ابرکوه یزد تأکید کرد:

جشنواره ملی عکس «احیاء» عاملی اثر بخش برای پیشبرد باززنده سازی بناهای تاریخی

شهردار شهر ابرکوه استان یزد، با اشاره به نقش اثر بخش جشنواره ملی عکس احیاء در در پیشبرد اهداف حفظ و باززنده سازی بناهای تاریخی کشور، گفت: از طرف این شهرداری به آثار ارزشمندی که با محوریت آثار این شهر گرفته شده باشد و بتواند مقام اول تا سوم جشنواره یاد شده را از آن خود کنند به ازای هر اثر، مبلغ بیست میلیون ریال جایزه پرداخت می شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، سید علیرضا رسولی ضمن اعلام حمایت شهرداری این شهر تاریخی از نخستین جشنواره ملی عکس احیاء بناهای تاریخی، ادامه داد: باعنایت به نقش اثر بخش این جشنواره و با توجه به اهمیت معرفی شهر ابرکوه به عنوان یکی از 14 شهر نمونه گردشگری کشور و شهری که 123 اثر تاریخی آن در فهرست میراث ملی ثبت شده، از طرف شهرداری این شهر به آثار ارزشمندی که با محوریت آثار این شهر گرفته شده باشد و بتواند مقام اول تا سوم این جشنواره را از آن خود کند به ازای هر اثر، مبلغ بیست میلیون ریال جایزه پرداخت می نماید.

وی در همین راستا، افزود: اگر بخواهیم در ابرکوه گردشگری پایدار داشته باشیم، الزاماً باید به سمت حفظ بناهای تاریخی برای ایجاد بستر مناسب برویم و در همین راستا در مجموعه مدیریت شهری این رویکرد وجود دارد که با بهره مندی از ابزارهای مختلف بتوانیم به حفظ و احیاء بناها کمک کنیم.

رسولی، تصریح کرد: با توجه به ملی بودن جشنواره عکس احیاء، این رویداد فرهنگی فرصتی مغتنم برای شناساندن ظرفیت های منحصر به فرد شهر ابرکوه در زمینه بناهای تاریخی و گردشگری است، فرصتی که می تواند انگیزه مسئولان را برای توجه هرچه بیشتر بازنده سازی بافت تاریخی ترغیب کند.

شهردار ابرکوه یزد، خاطرنشان کرد: اولین عامل پایداری بافت های تاریخی انسان است و افرادی که در این بافت زندگی و فعالیت میکنند بیشترین نقش را درحفظ بافت تاریخی دارند.

 رسولی، یادآور شد: بناهای تاریخی شاخص در هر بافت تاریخی نقطه عطف مهمی برای ایجاد اشتغال، ایجاد بهره وری اقتصادی و  همچنین ارتقاء سطح فرهنگی است.