سعید محمودی ازناوه، تأکید کرد:

جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی«احیاء» در صورت تداوم راهگشا خواهد بود

عضو هیئت داوران نخستین جشنواره عکس بناهای تاریخی«احیاء» گفت: اگر این جشنواره تدوام پیدا کند و در دوره های بعدی نیز شاهد برگزاری آن باشیم می تواند در زمینه احیاء بناهای تاریخی بسیار راهگشا باشد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی«احیاء»، سعید محمودی ازناوه، تصریح کرد: یکی از هدف های صندوق احیاء از بدو تأسیس این بوده که بناهای تاریخی را شناسایی  و برای علاقه مندان و گردشگران با کاربری های تأیید شده این صندوق، قابل استفاده نماید.

محمودی ازناوه با بیان اینکه اولین دوره از جشنواره عکس بناهای تاریخی است که برگزار می شود و طبیعتاً برای برپاکنندگان و مخاطبان خالی از  چالش نخواهد بود، افزود: نخستین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی«احیاء» با توجه به اهداف شکل گیری صندوق احیاء برگزار شده است و به مردم این امکان را می دهد تا از عکس های آماتور با گوشی همراه گرفته تا عکس هایی که با دوربین های حرفه ایی تر گرفته می شود،  بتوانند نگاه خود را در قاب تصویر ثبت کنند.

وی، با تأکید بر اینکه امیدواریم نخستین جشنواره عکس ملی بناهای تاریخی آوردگاهی برای رهیافت های تازه در زمینه بناهای تاریخی باشد، یادآور شد: شرکت کنندگان با نگاه بیرونی که به مسئله بناهای تاریخی دارند می توانند بسیاری از مسایلی را که از نگاه درونی مغفول مانده را به معرض نمایش گذارند و به همین دلیل کاستی های موجود در این عرصه قابل رصد خواهد بود، اگر این جشنواره تدوام پیدا کند و در دوره های بعدی نیز شاهد برگزاری آن باشیم می تواند در زمینه احیاء بناهای تاریخی بسیار راهگشا باشد.

محمودی ازناوه  همچنین در مورد معیار های داوران برای ارزیابی آثار فرستاده شده برای جشنواره، خاطر نشان کرد: از نگاه فنی، فراخوان جشنواره اولین  متر و معیار برای شرکت کنندگان است تا بتوانند کارشان را به درستی انجام بدهد و همچنین ما به عنوان داور، تشخیص های فنی، علمی و تخصصی خودمان  را نیز داریم که طبیعتا در داوری نقش خواهد داشت.