دبیر جشنواره خبر داد:

روند صعودی ارسال عکس ها به اولین جشنواره ملی عکس «احیاء» در روزهای پایانی

 

 

دبیر جشنواره اولین جشنواره عکس بناهای تاریخی«احیاء»، گفت: با توجه به اینکه کمتر از سه  روز به پایان جشنواره عکس بناهای تاریخی احیاء زمان باقی مانده است، پیش بینی می شود حجم آثار ارسالی به این جشنواره روند صعودی قابل توجهی یابد.

 

به گزارش ستاد خبری جشنواره «احیاء»، سید امین صانعی مهری، افزود: به منظور کاهش ترافیک  و مشکلات روزهای پایانی متقاضیان شرکت در این جشنواره تمهیدات لازم فنی بر روی سایت جشنواره صورت پذیرفته و شرکت کنندگان می توانند بدون نگرانی  عکس های خود را برای دبیرخانه نخستین جشنواره عکس احیاء بناهای تاریخی ارسال کنند، هر چند که بهتر است برای آسودگی خیال بیشتر  ارسال عکس ها به روزهای پایانی موکول نشود.

وی، ادامه داد: استقبال مردمی تاکنون از این جشنواره قابل توجه بوده و عکس هایی که به این مجموعه ارسال شده  اتفاقات خوبی  را در زمینه دیده شدن ابنیه تاریخی که سالیان متمادی به دست فراموشی سپرده شده اند و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و همچنین مستند نگاری از وضع موجود ابنیه تاریخی و فرهنگ سازی بحث احیاء در کشور رقم خواهد زد.

مدیر روابط عمومی صندوق احیاء، خاطر نشان کرد: صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در راستای تحقق اهداف، وظایف و اختیارات محوله خود اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی« احیاء» کرده است و به دلیل ترکیب ویژه شورای سیاستگذاری و هیئت داوران این جشنواره که همگی از افراد صاحب نام و دارای تخصص و تجربه در زمنیه عکاسی، رسانه و احیاء بناهای تاریخی هستند، پیش بینی می شود بخش داوری عکس های نیز به بهترین شکل انجام شود.

وی، در پایان خاطر نشان کرد:  این جشنواره در نظر دارد فضایی هنری را برای رقابت صمیمانه ی همه علاقه مندان به آثار تاریخی کشور فراهم آورد از همین رو در فرصت باقی مانده تمامی عکاسان و علاقه مندان باززنده سازی ابنیه تاریخی در سراسر ایران می توانند به منظور مشارکت در این رویداد فرهنگی که آوردگاهی برای عرضه ی بخش مهمی از هویت تاریخی ایران به مدد هنر عکاسی است، آثار خود را منطبق با شرایط فراخوان برای ما ارسال نمایند.