برگزاری نشست شورای سیاستگذاری و داوران جشنواره عکس احیاءبه منظور بررسی فراخوان جشنواره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در این نشست پرهام جانفشان رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره یاد شده، در تشریح اهداف فرهنگی این جشنواره ملی، گفت: توجه به فرهنگ احیاء بناهای تاریخی و جاری شدن زندگی در این بناها یکی از مهمترین اهداف است که در این جشنواره دنبال می شود .
جانفشان ادامه داد: فرهنگ سازی و توجه به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور، اهمیت بخشی به بناهایی که کمتر دیده شده اند از رهگذر لنز دوربین عکاسان و شناسایی بهتر و امکان برنامه ریزی برای ابنیه تاریخی کشور، از جمله افق هایی است که امیدواریم در قالب برگزاری هر چه شایسته تر این جشنواره قابل دستیابی باشند .
در همین راستا امین صانعی مهری دبیر جشنواره ملی عکس احیاء، تصریح کرد: این جشنواره در بخش های تک عکس، تلفن همراه و بخش ویژه برگزار می شود که جزئیات آن با انتشار فراخوان در دسترس عموم قرار می گیرد .
صانعی، ادامه داد: بخش ویژه جشنواره شامل عکس‌های سری، عکس‌های تطبیقی و عکس‌های قدیمی که به نظر می رسد با توجه به ویژگی های تعیین شده برای آن، مورد استقبال فعالان حوزه عکاسی بناهای تاریخی قرار گیرد .
گفتنی است، رامین افشاری، روح الله مهدی نژاد، سیدرضا موسوی و مجتبی چناری اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی عکس احیاء هستند .
افشین بختیار، سیف الله صمدیان، کیارنگ علایی، شادی قدیریان و سعید محمودی ازناوه نیز هیئت داوران این جشنواره را تشکیل داده اند .
انتشار فراخوان این جشنواره به زودی انجام می شود و عکاسان و عموم علاقه مندان در بازه زمانی سه ماه( از ابتدای بهمن تا اواخر فروردین) فرصت دارند که عکس های خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند .